Vandforbrug og forurening

15.000 liter vand skal der til for at producere bare ét kilo oksekød. Til sammenligning skal der kun bruges 1.800 liter at producere et kilo hvede. Dette skyldes, at dyr kræver seks gange mere protein, end de producerer, og det betyder, at de spiser enorme mængder foder, som kræver store mængder af verdens ferskvand at producere.

Desværre er det ikke kun det enorme vandforbrug, der er problemet. Husdyrproduktion er på verdensplan er den førende årsag til vandforurening. Gødning på mark og eng indeholder fosfor og kvælstof. Når gødningen fra de mange landbrugsdyr spredes på markerne, skylles f.eks. fosfor ud af jorden og føres til vandløb og havmiljø. 

Næringsstofferne skaber rig grobund for alger, og det er med til at skabe iltsvind og fiskedød i de danske farvande.

 

Foto af J K