Arealanvendelse

Verdens landbrugsjord
Ifølge forskere ved Oxford University optager industriel husdyrproduktion (kød, mejeriprodukter, æg og akvakultur) 83 procent af verdens landbrugsjord, men bidrager kun med 18 procent af kalorierne og 37 procent af proteinerne.

Ser vi kloden fra rummet, bruger vi mere land til at producere mad, end hvad vi burde. Over en fjerdedel af klodens landmasse bruges til at producere animalske produkter - til græsning og foder til landbrugsdyr. Hvis man samlede den ét sted på Jorden, ville det fylde hele Nord- og Sydamerika.

Hvor meget landbrugsjord optager animalsk landbrug i Danmark?
I Danmark er mere end 60% af vores land opdyrket til landbrug, og omkring 80% af landbrugsarealet bruges til produktionen af dyrefoder. Til sammenligning er det kun omkring 10% af vores landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke råvarer til menneskeføde.

Danmark importerer sojafoder, som rydder skove i Sydamerika
Dansk landbrug producerer imidlertid langt flere dyr, end Danmark er i stand til at fodre på sit eget areal. Derfor importerer vi årligt sojafoder fra et areal svarende til hele Sjælland, Falster og Langeland tilsammen i primært de sydamerikanske lande Brasilien og Argentina. Produktionen af soja i Sydamerika er med til at rydde vigtige skovområder og økosystemer som regnskov, skovsavanne og vådområder og fordrive oprindelige folk fra deres landområder.

Hvorfor bruger vi mere jord ved animalsk landbrug?
Årsagen til at husdyr kræver så meget landbrugsjord, er fordi dyrene fungerer som "mellemled”, som i gennemsnit bruger seks gange mere protein, end de selv producerer. Med andre ord ligger der et enormt madspild i at fodre dyr frem for at producere planter til os selv. For i sidste ende har vi jo et fødevaresystem for at mætte mennesker og ikke landbrugsdyr.

 

Foto af Federico Respini